:: LaguKu UntukMu ::

Tuesday, May 4, 2010

Perlu siap!!!

5 May - Paper MAT263 masuk (174 skrip)
6 May - Presentation projek akhir Master
6 May - Paper ASC 260 masuk (65 skrip)
7 - 9 May - Marking paper MAT263 & ASC 260 dan finalised markah perlu disiapkan. Dalam masa yang sama
perlu bantu seorang rakan untuk paper lain gak sebab dia ngajar sorang..
10 - 12 May - Perlu siapkan segala pembetulan projek dan finalised sebelum hantar binding.
11 May - Perlu hantar soalan intersesi (ini yang paling pening kepala nak buat).
13 May - Perlu hantar projek akhir untuk hard cover binding
15 May - Perlu hantar projek kepada KP.

Dalam masa 10 hari semua perkara tersebut perlu saya SIAPKAN...Semoga saya mampu melakukan yang TERBAIK!!

No comments:

Post a Comment